Αυτές είναι οι τροπολογίες της συνθήκης του ΠΟΥ – ή θα αφυπνησθούμε τώρα ή ποτέ!

Αυτές είναι οι τροπολογίες της συνθήκης του ΠΟΥ – ή θα αφυπνησθούμε τώρα ή ποτέ!

Ο ΠΟΥ επιχειρεί να αρπάξει την εξουσία και να κινεζοποιήσει τις χώρες, αλλάζοντας τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας. Αν κάτι τέτοιο ψηφιστεί, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί.

Ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγες;

Στις 22 με 28 Μαϊου του 2022, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σκοπεύει να τροποποιήσει τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας για να δώσει μεγαλύτερη εξουσία στον εαυτό του και στον μη εκλεγμένο διεθνή υπουργό Υγείας του. Αυτό ωθεί τον κόσμο μας προς ένα μοντέλο κεντρικής διακυβέρνησης παγκόσμιας επιτήρησης, αναφοράς και διαχείρισης της υγείας, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν κανένα λόγο.

Ιστορικό

Το 2005, οι Διεθνής Κανονισμοί Υγείας (ΔΚΥ ) εγκρίθηκαν από 194 κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Οι κανόνες αυτοί, επέτρεπαν στον ΠΟΥ να κηρύξει μια έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας, εάν αποφάσιζε ότι έχει εκδηλωθεί μια επιδημία μολυσματικής νόσου σε ένα κράτος μέλος, αλλά ΜΟΝΟ με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους.

Αυτό πρόκειται να αλλάξει στις 18 Ιανουαρίου 2022, όταν το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεινε τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας. Οι τροποποιήσεις αυτές δίνουν στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ τον έλεγχο της κήρυξης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος – ακόμη και παρά την αντίρρηση του κράτους μέλους. Ο Γενικός Διευθυντής κοινοποίησε το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις 20 Ιανουαρίου 2022, με εγκύκλιο επιστολή προς τα κράτη μέλη.

Αυτό περιελάμβανε:

  1. Αυξημένη επιτήρηση: Που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το είδος της μοντελοποίησης, της προσομοίωσης και των προβλέψεων που υπερέβαλαν τον κίνδυνο από το Covid-19 πριν από δύο χρόνια. Μόλις ο ΠΟΥ δημιουργήσει την αξιολόγησή του, θα την κοινοποιήσει σε διακυβερνητικούς οργανισμούς και άλλα κράτη μέλη.
  2. Προθεσμία 48 ωρών: Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10, 11 και 13, ένα κράτος μέλος έχει προθεσμία 48 ωρών για να απαντήσει στην αξιολόγηση κινδύνου του ΠΟΥ και να αποδεχθεί ή να απορρίψει την επιτόπια βοήθεια. Ωστόσο, στην πράξη, το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να μειωθεί σε μερικές ώρες, αναγκάζοντάς την να συμμορφωθεί ή να αντιμετωπίσει τη διεθνή αποδοκιμασία υπό την ηγεσία του ΠΟΥ και δυνητικά μη φιλικών κρατών μελών. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως η χώρα που θα αρνηθεί την αξιολόγηση κινδύνου του ΠΟΥ, θα αντιμετωπιστεί εχθρικά απο τις υπόλοιπες χώρες.
  3. Μυστικές πηγές: Σύμφωνα με το άρθρο 9, ο ΠΟΥ μπορεί να βασιστεί σε μυστικές πηγές για πληροφορίες που τον οδηγούν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Αυτές οι πηγές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε, συμφέροντα φαρμακευτικών, χρηματοδότες του ΠΟΥ, όπως το Ίδρυμα Γκέιτς και τη Συμμαχία GAVI που ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται από τον ευγονιστή Γκέιτς, καθώς και άλλους που επιδιώκουν να μονοπωλήσουν την εξουσία, χωρίς να ενημερώσουν για τίποτα.
  4. Αποδυναμωμένη κυριαρχία: Σύμφωνα με το άρθρο 12, όταν ο ΠΟΥ λαμβάνει μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με μια υποτιθέμενη απειλή για τη δημόσια υγεία σε ένα κράτος μέλος, ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαβουλεύεται με την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του ΠΟΥ και το κράτος μέλος. Ωστόσο, μπορεί να κηρύξει μονομερώς μια πιθανή ή πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Η εξουσία του Γενικού Διευθυντή αντικαθιστά την εθνική κυριαρχία. Αυτό μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων σε έθνη που ολιγώρησαν.
  5. Απόρριψη των τροπολογιών: Σύμφωνα με το άρθρο 59, μετά την έγκριση των τροποποιήσεων από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, ένα κράτος μέλος έχει έξι μήνες για να τις απορρίψει. Αυτό σημαίνει ότι τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Εάν το κράτος μέλος δεν ενεργήσει, θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τις τροποποιήσεις. Κάθε απόρριψη ή επιφύλαξη που λαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, θεωρείται άκυρη.

Αυτές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ΔΥΑ θα ψηφιστούν στην επόμενη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 22 έως 28 Μαΐου 2022.

Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να αναλάβουν δράση

Λόγω της επιρροής του ιδιωτικού χρήματος, ο ΠΟΥ, είναι μια ιδιωτική εταιρία ελεγχόμενη απο συγκεκριμένα συμφέροντα. Μια ανασκόπηση στο περιοδικό Journal of Integrative Medicine & Therapy ανέφερε ότι η διαφθορά του ΠΟΥ είναι η “μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία του κόσμου στην εποχή μας”. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με τις συστάσεις του ΠΟΥ για τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου του “καταλόγου των βασικών φαρμάκων”, τον οποίο ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων πιστεύει ότι είναι μεροληπτικός και αναξιόπιστος.

Η Κίνα είναι βασικός χρηματοδότης του ΠΟΥ και του ασκεί μεγάλη επιρροή, απο την άλλη το κινεζικό μοντέλο διαχείρισης κρίσεων είναι αποδεκτό για τον ΠΟΥ. Επιπλέων, ο βασικότερος χρηματοδότης του ΠΟΥ Μπιλ Γκέιτς, είναι ευγονιστής απο οικογένεια δηλωμένων ευγονιστών.

Παρόλο που τα έγγραφα του ΠΟΥ υπογραμμίζουν τη φωνή, την εκπροσώπηση και την κοινωνική συμμετοχή ως κινητήριες δυνάμεις της ισότητας και της δημοκρατίας, είναι άγνωστοι οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας που παίρνουν αποφάσεις για εμάς. Μέχρι σήμερα, 13 ημέρες πριν από την 75η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, δεν έχει δημοσιευθεί ο απόρρητος κατάλογος των αντιπροσώπων κάθε χώρας.

Δεδομένων των σταθερών ενδείξεων ότι ο ΠΟΥ είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρουσιακός και ελέγχεται από διάφορες βιομηχανίες, η χρησιμότητά του ως οδηγού για τη δημόσια υγεία πρέπει να επανεκτιμηθεί κριτικά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθούν εναλλακτικά παραδείγματα και μοντέλα για την ηθική καθοδήγηση της υγείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ενεργοποίηση της παγκόσμιας εκστρατείας #StopTheTreaty

Θα χρειαστεί ο καθένας από εμάς να κάνει εκστρατεία ενάντια στην αρπαγή της εξουσίας απο τον ΠΟΥ, αυτό το Μάιο, και στη συνέχεια μέχρι το Νοέμβριο – έξι μήνες καιρό.

Συλλογικά, βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη αφύπνιση της ιστορίας. Δεδομένων των εμπειριών μας τα τελευταία 2 χρόνια, ξέρουμε ότι είμαστε οι μόνοι που περιμένουμε, δεν υπάρχουν σωτήρες που θα τους σταματήσουν, ή ηγέτες που θα ανατρέψουν τα σχέδια τους. Η συνθήκη του ΠΟΥ αποκρύφτηκε, όχι μόνο απο τα κανάλια αλλα κι απο την αντιπολίτευση και απο τον καθένα που κατέχει θέση εξουσίας και ασκεί δημόσιο λόγο. Αν όχι εμείς, τότε κανείς. Αν όχι τώρα, τότε πότε.

Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας(www.worldcouncilforhealth.org)

One thought on “Αυτές είναι οι τροπολογίες της συνθήκης του ΠΟΥ – ή θα αφυπνησθούμε τώρα ή ποτέ!

Αφήστε μια απάντηση