Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των εμβολίων στην Κίτρινη Κάρτα

Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των εμβολίων στην Κίτρινη Κάρτα

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ) και οι ασθενείς έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια.

Για να αναφέρετε παρενέργειες απλά πατήστε στο πάνω μέρος της σελίδας ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Μπείτε στο σύστημα απο ΕΔΩ

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading