Απίστευτος οικονόμος: O Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 18.641,75 ευρώ αλλά μόνο το ενεργειακό κόστος της πολυτελής μονοκατοικίας του ξεπερνάει τα 20.000 ευρώ!

Απίστευτος οικονόμος: O Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ετήσιο εισόδημα 18.641,75 ευρώ αλλά μόνο το ενεργειακό κόστος της πολυτελής μονοκατοικίας του ξεπερνάει τα 20.000 ευρώ!

Το ετήσιο κόστος ρεύματος και θέρμανσης της μονοκατοικίας του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη έχει μία ιδιαιτερότητα: Ξεπερνά τα δηλωμένα εισοδήματά του!

Ενώ συντηρεί μια πολυτελής μονοκατοικία 450 τ.µ. στο Μαρούσι όπου μένει μαζί με την οικογένειά του, δηλώνει ότι ζει ετησίως µε το ποσό των 18.641,75 ευρώ! ∆ιαιρούµενο δια 12 –όσοι δηλαδή είναι οι μήνες του χρόνου–, βγαίνει το μηνιαίο εισόδημα των 1.553,49 ευρώ.

Μια τέτοια μονοκατοικία 450 τ.µ. στο Μαρούσι απαιτεί για λογαριασμούς ρεύματος τουλάχιστον 15.000 έως 20.000 ευρώ ετησίως, µαζί µε όσα πληρώνει ο καταναλωτής µέσω της ∆ΕΗ (δηµοτικά τέλη κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, είτε μιλάμε για θέρμανση μέσω πετρελαίου είτε αναφερόμαστε στο φτηνότερο φυσικό αέριο, για ένα τέτοιο σπίτι που στεγάζει τέσσερις έως έξι ανθρώπους (ο Αδ. Γεωργιάδης, η σύζυγός του, τα δύο ανήλικα τέκνα τους και τα τέκνα από τον πρώτο γάμο της συζύγου του που ενίοτε κατοικούν µαζί του) δεν µπορεί να καταβάλλει ετησίως ποσό µικρότερο των 8.000 ευρώ.

Αν λοιπόν αθροίσουµε, πάντα συντηρητικά, τη δαπάνη ετήσιας θέρµανσης και λογαριασµών ρεύµατος, εύκολα προκύπτει ότι μιλάμε για ποσό της τάξης των 20.000-22.000 ευρώ.

Όμως ο Αδ. Γεωργιάδης µαζί µε τη σύζυγο και τα δύο ανήλικα τέκνα τους καλούνται να ζήσουν µε µόλις 18.641,75 ευρώ.

Η ανάλυση των εσόδων

Πώς προκύπτει αυτό το νούµερο; Ο Αδ. Γεωργιάδης για τη χρήση 2020 δήλωσε στο πόθεν έσχες εισοδήµατα 31.955,28 ευρώ (άλλη περίπτωση) και 36.069 ευρώ (συνολικό καθαρό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, επιδόµατα πρόσθετες αµοιβές κ.λπ.).

Επιπροσθέτως δήλωσε το ποσό των 660 ευρώ ενώ άλλα 8,48 προστέθηκαν στο εισόδηµά του από µερίσµατα, τόκους, δικαιώµατα. Το συνολικό ετήσιο εισόδηµά του ανέρχεται σε 68.692,76 ευρώ.

Αντίστοιχα η σύζυγός του δήλωσε εισόδηµα 9.379,60 ευρώ και άλλα 8,20 από µερίσµατα, τόκους, δικαιώµατα.

Συνολικά λοιπόν η τετραµελής οικογένεια Αδ. Γεωργιάδη – Ευγ. Μανωλίδου δήλωσε εισοδήµατα για το 2020 της τάξης των 78.080,56 ευρώ.

Από αυτά και όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δηλώσεων πόθεν έσχες 2020 (χρήση 2019) και 2021 (χρήση 2020), καταβάλλει στις τράπεζες από τις οποίες έχει δανειοδοτηθεί το ποσό των 24.779,82 ευρώ (στις 31.12.2019 οι δανειακές οφειλές ανέρχονταν στο ποσό των 582.538,85 ευρώ ενώ δώδεκα µήνες µετά ανέρχονταν σε 557.759,03 ευρώ). Επίσης µες στο 2020 αύξησε τις τραπεζικές καταθέσεις του κατά 28.658,79 ευρώ, δεδοµένου ότι για τη χρήση του 2019 είχε δηλώσει το ποσό των 18.829,05 ευρώ ενώ στο τέλος του 2020 δήλωσε 47.487,84 ευρώ.

Αρα κράτησε χρήµατα από το εισόδηµά του και τα αποταµίευσε. 28.658,79 ευρώ αποταμίευσε, αυξάνοντας τις τραπεζικές του καταθέσεις σε σχέση με το 2019

113.000 έως 168.000 ευρώ είναι σύμφωνα με την ΑΑΔΕ το τεκμήριο διαβίωσης για μια κατοικία σαν αυτή όπου ζει η οικογένεια Γεωργιάδη

22.000  ευρώ είναι με συντηρητικούς υπολογισμούς η δαπάνη ετήσιας θέρμανσης και λογαριασμών ρεύματος για ένα σπίτι 450 τ.μ. στο Μαρούσι

Οι 18.641,75 ευρώ και τα τεκμήρια

Ωστόσο, έστω και αυθαίρετα, αφαιρούµε από το συνολικό εισόδηµα τον φόρο που κλήθηκε να πληρώσει και τον υποεκτιµούµε υπολογίζοντάς τον στις 5.000 ευρώ – είναι σίγουρα υψηλότερος.

Με τον ίδιο τρόπο υποεκτιµούµε και τη συνεισφορά Αδ. Γεωργιάδη στον ΕΝΦΙΑ από τα 14 δηλωθέντα ακίνητα –στα 13 κατέχει ποσοστά ενώ νέµεται εκείνος σε ποσοστό 100% µία µονοκατοικία 450,37 τ.µ. στο Μαρούσι– και υπολογίζουµε ότι ανέρχεται σε µόλις 1.000 ευρώ – επίσης σίγουρα είναι παραπάνω. Κάτω από όλα αυτά τα δεδοµένα ο Αδ. Γεωργιάδης, η σύζυγός του Ευγ. Μανωλίδου και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, που όλοι µαζί µένουν σε οικία 450 τ.µ., κλήθηκαν –και κατάφεραν όλως αδιευκρινίστως!– να ζήσουν µε το ετήσιο ποσό των 18.641,75 ευρώ!

Οµως το ενεργειακό κόστος της µονοκατοικίας στο Μαρούσι, κύρια κατοικία της οικογένειας, ξεπερνά τις 20.000 ευρώ – πάλι υποεκτιµηµένο. Από την άλλη, από τα τεκµήρια διαβίωσης της ΑΑ∆Ε προκύπτει ότι για να διατηρείς µια τέτοια µονοκατοικία θα πρέπει να δηλώνεις εισόδηµα από 113.000 έως 168.000 ευρώ – καλύπτεται από το δάνειο που έχει λάβει.

Οµως ο Αδ. Γεωργιάδης, όλως αδιευκρινίστως, δηλώνει συνολικό εισόδηµα µόλις 78.080,56 ευρώ, από το οποίο αν αφαιρεθούν όλα τα παραπάνω, µένει ετησίως το ποσό των 18.641,75 ευρώ ή 1.553,49 ευρώ µηνιαίως.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν η οικογένεια Γεωργιάδη δεν σιτίζεται, δεν ντύνεται, δεν πληρώνει δίδακτρα τέκνων, δεν ψυχαγωγείται, δεν καταβάλλει χρήµατα για ίντερνετ, τηλεφωνία, ύδρευση, δεν βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητο, ή αν στη µονοκατοικία των 450 τ.µ. έχει επιλέξει να µην έχει ρεύµα και θέρµανση, αφού ο λογαριασµός δεν βγαίνει.

Άρα μιλάμε για ένα δράμα της οικογένειας Γεωργιάδη…

Πηγή Pronews.gr

Δείτε ακόμα: Πόθεν Έσχες: Πώς τα 4 ακίνητα του Πλεύρη έγιναν 32 και οι 323 χιλ. ευρώ έγιναν 452 χιλ. ευρώ; – Μόνο οι υπουργοί της κυβέρνησης διαθέτουν συνολικά 829 ακίνητα!

Αφήστε μια απάντηση