Κατηγορία: Υγεία

Θα εγκριθεί για ανθρώπους εμβόλιο με ενέσιμο τσιπ στο μέγεθος ενός ακάρεως σκόνης!

Για επαναστατική τεχνολογία κάνουν λόγο τα ΜΜΕ ανοίγοντας νέους δρόμους για την ιατρική τεχνολογία να τοποθετήσει προηγμένες συσκευές παρακολούθησης και