Η Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών έκανε συστάσεις στην Ελληνική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, γιατί εκτελούν πολιτικές εντολές!

Η Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών έκανε συστάσεις στην Ελληνική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, γιατί εκτελούν πολιτικές εντολές!

Η Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών έκανε συστάσεις στην Ελληνική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από τους κόλπους της, με την αιτιολογία ότι οι Έλληνες δικαστές εκτελούν πολιτικές εντολές, δεν υπηρετούν το Δίκαιο και ότι στην Ελλάδα έχει καταλυθεί το κράτος Δικαίου.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ:

«Το Κράτος Δικαίου είναι θεμελιώδης ιδρυτική αρχή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2 της Συνθήκης). Επομένως, όταν προωθούνται νομοθετικές μεταβολές που αφορούν ουσιώδη ζητήματα της κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών – όπως η προαγωγή, η αξιολόγηση και ο πειθαρχικός έλεγχος -, θεωρούμε ότι αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει επισήμως τις δικαστικές ενώσεις στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Η μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με αυτές τις βασικές αρχές είναι δυνατό να θεωρηθεί ως παραβίαση της αρχής του Κράτους Δικαίου. Πόσο μάλλον όταν οι νομοθετικές μεταβολές, που αφορούν την προαγωγή και αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών και ιδίως τον πειθαρχικό τους έλεγχο, δύνανται να αποτελέσουν απειλή για τη δικαστική ανεξαρτησία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, ζητεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να διασφαλίσει αποτελεσματικά και άμεσα ότι οι Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων στην Ελλάδα θα συμμετέχουν χωρίς εξαιρέσεις σε κάθε νομοπαρασκευαστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα ενόψει νομοθετικών μεταβολών που αφορούν το δικαστικό σώμα και ειδικά την επαγγελματική κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών».

Αυτό το έχουν κάνει γαργάρα ΟΛΟΙ.

11 thoughts on “Η Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών έκανε συστάσεις στην Ελληνική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, γιατί εκτελούν πολιτικές εντολές!

    1. Πηγή δεν δίνετε είναι απο αξιόπιστο πρόσωπο που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Ψάξετε εσείς γιατί το αποκρύπτουν

  1. Ειδήσεις που δεν ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ είναι ανάξιες λόγου.

  2. Στο EUROPEAN COUNCIL OF HUMAN RIGHTS (ECHR) δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά που κοίταξα.

  3. Για όσους αναρωτιούνται αν ισχύει ή όχι, ας αναρωτηθούν γιατί τα hoaxes δε βγαζουν την είδηση ψευδή. Δεν είναι μόνο το anazitiseis που έχει δημοσιεύσει την ανάρτηση!

  4. Εγώ πιστεύω ότι ει αι αληθεία γιατί έχει τύχει και σε μένα κατ εξαίρεση να αποφεύγουν να γίνει το δικαστήριο ενώ σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεεις τα άτομα τα συλαμβανονται απευθείας και χωρίς επαρκτα στοιχεία να οδηγούνται σε κελιά… – Ενώ στην περίπτωση μου τίποτα!. – Λοιπάμαι πολύ αλλά εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει τεράστια εξουσία στα συστήματα ασφάλεια της χώρας και τα προστατεύει από την κατάχρηση εξουσία που κάνουν χωρίς κανέναν έλεγχο!

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading