Έρευνα έδειξε ότι όλα τα εμβόλια Covid περιέχουν γραφένιο και ότι είναι πιθανό οι εμβολιασμένοι να το μεταδίδουν στους μη εμβολιασμένους!

Έρευνα έδειξε ότι όλα τα εμβόλια Covid περιέχουν γραφένιο και ότι είναι πιθανό οι εμβολιασμένοι να το μεταδίδουν στους μη εμβολιασμένους!

Τα εμβόλια Covid-19 έχουν εξεταστεί απο πολλούς επιστήμονες σε διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίοι ανακάλυψαν οξείδιο του γραφενίου. Στην πραγματικότητα είναι τόσα πολλά τα ευρήματα που θεωρείται πλέον βέβαιο πως και τα τέσσερα εμβόλια Covid περιέχουν οξείδιο του γραφενίου.

Μια ιατροδικαστική εργαστηριακή έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνει ότι περιέχουν νανοϋλικά γραφενίου που μπορούν να διαπεράσουν τους φυσικούς φραγμούς του σώματος και να βλάψουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα εσωτερικά όργανα, να καταστρέψει την υγεία του αίματος, να προκαλέσει καρκίνο και αλλαγές στη γονιδιακή λειτουργία μεταξύ μιας σειράς άλλων αρνητικών επιπτώσεων.

Δυστυχώς, περαιτέρω ανάλυση από τον Δρ Phillipe van Welbergen κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γραφένιο μεταδίδεται από τους εμβολιασμένους στους μη εμβολιασμένους, καταστρέφοντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια και προκαλώντας επικίνδυνους θρόμβους αίματος ακόμα και σε αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν.

Μια Βρετανίδα ιατρός που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 προσφέρθηκε να βοηθήσει σε μια έρευνα για να εξακριβωθεί εάν τα αποτελέσματα που ανακαλύφθηκαν από τους Dr’s Noack και Campra θα μπορούσαν να αναπαραχθούν και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιαυτό το λόγο εξέτασε τα φιαλίδια COVID-19 για την ανακάλυψη τοξινών ή μη αναμενόμενου περιεχομένου.

Η ιατρός κατέσχεσε ένα φιαλίδιο από το ψυγείο που στεγαζόταν στο ιατρείο στο οποίο εργάζεται και το παρέδωσε σε έναν ανεξάρτητο ερευνητή. Έκτοτε έχουν ληφθεί και άλλα φιαλίδια που καλύπτουν τους τρεις κύριους κατασκευαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο: Pfizer, Moderna και AstraZeneca.

Το περιεχόμενο των φιαλιδίων έχει εξεταστεί ιατροδικαστικά και έχει πλέον δημοσιευτεί επίσημα σε εργαστηριακή έκθεση.

Η έκθεση με τίτλο « Ποιοτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων στα εμβόλια Moderna, AstraZeneca και Pfizer Covid-19 » έχει παρουσιαστεί στην αστυνομία που εμπλέκεται στην εγκληματική υπόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου, 6029679/21, η οποία λέγεται ότι τους παρέχει περισσότερες εύλογες υποψίες ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα σχετικά με τη χορήγηση πειραματικών γενετικών θεραπειών.

Η τοξικολογικές έρευνες των φιαλιδίων έχουν εξεταστεί ιατροδικαστικά, με ευρήματα που παρέχουν «περισσότερο από έναν λόγους» ώστε η Αστυνομία να υποβάλει αίτηση για το νόμο περί αστυνομικών και εγκληματικών αποδεικτικών στοιχείων του 1984 και να κατασχέσει τα φιαλίδια για εξέταση.

Στη συνέχεια, η Αστυνομία θα πρέπει να τα υποβάλει σε ένα εργαστηριακό έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών με σκοπό να επαναλάβει τα ευρήματα και αν τα ευρήματα δείξουν τα ίδια στοιχεία, θα υποστηρίξουν σοβαρά αδικήματα.

Επιπλέον, ζητήθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το καθήκον περίθαλψης προς το κοινό, να ζητήσει την άμεση διακοπή της πειραματικής θεραπείας.

The Report: Qualitative Evaluation of Inclusions in Moderna, AstraZeneca και Pfizer Covid-19 εμβόλια – από UNIT

Τα τέσσερα φιαλίδια εμβολίου

Δύο δείγματα Moderna, 1 AstraZeneca και 1 δείγμα Pfizer συλλέχθηκαν για εξέταση προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενο και να εντοπιστεί εάν υπήρχαν σε αυτά μη δηλωμένα συστατικά.

Ακολουθεί η επίσημη λίστα των συστατικών που δηλώνονται σε κάθε εμβόλιο από τους κατασκευαστές –

Τα συμπεράσματα που δεν δηλώθηκαν από τους κατασκευαστές ήταν, κυρίως γραφένιο και νανοδομές που σχετίζονται με τον άνθρακα σε μορφή άνθρακα ή σύνθετων υλικών γραφενίου, γραφένιο σε συνδυασμό με πολυαιθυλενογλυκόλη, οξείδιο γραφενίου, ενώσεις οξειδίου του σιδήρου και ασβεστίτη.

Η ανάλυση και των τεσσάρων περιεχομένων του φιαλιδίου εντόπισε:

  1. Νανο κορδέλες γραφενίου επικαλυμμένες με πολυαιθυλενογλυκόλη
  2. Σύνθετη Μορφή Γραφενίου 1.
  3. Σύνθετη Μορφή Γραφενίου 2.
  4. Μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης με ανθρακούχα εγκλείσματα.
  5. Νανομορφή γραφενίου με και χωρίς φθορισμό
  6. Νανο-αντικείμενα γραφενίου
  7. Νανο κύλινδροι γραφενίου

Μοντέρνα 01

Το πρώτο δείγμα που αξιολογήθηκε ήταν το Moderna 01 το οποίο εξετάστηκε με φασματοσκοπία Raman. Η έρευνα έδειξε ξεκάθαρα ότι εντός του εμβολίου υπάρχει ισχυρό σήμα άνθρακα με επιβεβαιωμένες συνθέσεις γραφενίου ορισμένων αντιπροσωπευτικών μορφών.

Λήφθηκαν δύο καθαρά σήματα από δύο αντικείμενα. Τα επίπεδα που μοιάζουν με κορδέλα εμφάνισαν διαυγή φάσματα γραφενίου ενσωματωμένα με το φάσμα της γλυκόλης και άλλων δευτερευουσών ενώσεων. Το άλλο σαφές σήμα ελήφθη από μια μικροκρυσταλλική μορφή ασβεστίτη και οι σύνθετες μορφές άνθρακα είχαν επίσης ένα διαυγές σήμα γραφενίου.

Μοντέρνα 02

Τα σωματίδια που φέρουν το φορτίο mRNA φάνηκαν καθαρά στο σύνθετο γραφένιο 01 και ήταν εμφανώς παρόν ακόμη και σε χαμηλή ανάλυση, τα αντικείμενα Graphene Nano ήταν παρόντα σε «μεγάλη αφθονία». μέσα στο δείγμα του φιαλιδίου.

AstraZeneca

Το AstraZeneca ήταν το τρίτο εμβόλιο που αξιολογήθηκε και, καθώς ήταν σχεδόν διαφανές, έκανε “τον εντοπισμό των εγγενών χρωμάτων ευκολότερο”. Κάτω από υγρή μικροσκοπική παρατήρηση, το διάλυμα εμφάνισε στιγμιαία κίνηση νανοσκοπικού σωματιδιακού υλικού το οποίο όταν παρατηρήθηκε προσεκτικά φαινόταν ότι οδηγείται από ρεύμα μεταφοράς.

Όταν το δείγμα στέγνωσε, τα σωματίδια παρουσίασαν κίνηση έλξης. Στο σχήμα, 3.21. η μικροσκοπική μορφή είναι ξεκάθαρα ορατή καθώς βρίσκεται πάνω από το στερεό φιλμ ενώ τα νανοσωματίδια βρίσκονται ακόμη σε κίνηση στο βάθος, όπως φαίνεται από τη θέση μετατόπισης της σκιάς. Ένα σαφές αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού ήταν ότι καθώς το μέσο στερεοποιήθηκε, γινόταν πιο δύσκολο για τα νανοσωματίδια να πλοηγηθούν μέσα από το ιξώδες υλικό.

Στο AstraZeneca η παρουσία γραφενίου ήταν σε όλες τις αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές μορφές. Τα σύνθετα άνθρακα είναι δύο μορφών όπως είναι στα εμβόλια της Moderna. Αυτές οι δύο μορφές έδειξαν διακριτά σηματα γραφενίου. Επίσης, εκτός από το Γραφένιο, το φάσμα κυριαρχείται από οξείδιο του σιδήρου και άλλες μορφές συσχετισμών άνθρακα.

Pfizer

Το Pfizer ήταν το τέταρτο φιαλίδιο που αξιολογήθηκε. Το δείγμα πιπέτας έδειξε μερικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα εγκλείσματα. Καθώς το υλικό αναρροφήθηκε στην πιπέτα, φάνηκαν να επιπλέουν ευδιάκριτα ημιδιαφανή έως διαφανή φύλλα, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.28.

Τρία από αυτά τα δείγματα έδειξαν σύνθετες υπογραφές άνθρακα με πιθανό γραφένιο μέσα. Τα σήματα των άμορφων υλικών που μοιάζουν με άνθρακα ήταν εξαιρετικά πολύπλοκα με τον άνθρακα μαζί με το οξείδιο του σιδήρου και πολλές άλλες ενώσεις σε αυτά. 

Οι νανομορφές γραφενίου υπάρχουν σε αρκετή ποσότητα μέσα στο υλικό της διαφάνειας μαζί με μερικούς κυλίνδρους. Εικόνα 3.32. Αντιπροσωπευτικά εγκλείσματα που βρέθηκαν στο εμβόλιο Pfizer.

Το σύμπλεγμα γραφενίου 1 είναι γραφένιο με σήμα πολυαιθυλενογλυκόλης που σχηματίζει το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος. Αν και, είναι αρχικές εκτιμήσεις, αυτή η μελέτη μπορεί να επιβεβαιώσει την παρουσία γραφενίου στην Pfizer.

Σημειωτέον, ένα από τα δείγματα που εξετάστηκε, εμφάνισε περισσότερη επίδραση φθορισμού.

Συμπέρασμα

Και τα τρία εμβόλια χρησιμοποιούν συνήθως τα αυτοσυναρμολογούμενα νανοσωματίδια λιπιδίων ως μηχανισμούς χορήγησης φαρμάκων. Όπου το κεντρικό εύρημα αυτού του έργου ήταν η επιβεβαίωση της παρουσίας γραφενίου και στα τέσσερα δείγματα.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η πηγή φθορισμού στα δείγματα ήταν άγνωστη όσο οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη και λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί εκείνη τη στιγμή.

Μια ανασκόπηση σχετικά με την τοξικότητα των νανοσωματιδίων της οικογένειας γραφενίου μπορείτε να δείτε εδώ .

Πηγή

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα τέσσερα δείγματα εμβολίων (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) περιέχουν όλα σημαντικές ποσότητες σύνθετων υλικών άνθρακα, ενώσεις γραφενίου και οξείδιο του σιδήρου.

Αυτά τα συστατικά δεν δηλώθηκαν ποτέ από τους κατασκευαστές και απουσιάζουν από τη λίστα συστατικών στα εμβόλια. Ωστόσο, οι μελέτες δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι η οικογένεια των γραφενίων, τα άτομα που έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν γνωρίζουν ότι τους γίνεται ένεση με θανατηφόρα ουσία.

Την έκθεση του εργαστηρίου μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη εδώ.

Τα «θραύσματα» γραφενίου μεταδίδονται από «εμβολιασμένους» σε μη εμβολιασμένους

Μια άλλη ανάλυση δειγμάτων αίματος που διεξήχθη από τον Δρ Philippe van Welbergende έδειξε ότι το γραφένιο που εγχέεται στους ανθρώπους αναπτύσσεται σε μεγαλύτερες ίνες και δομές, αποκτά μαγνητικές ιδιότητες ή ηλεκτρικό φορτίο και οι ίνες δείχνουν ενδείξεις πιο περίπλοκων δομών με ραβδώσεις.

Επίσης, έδειξε ότι «θραύσματα» γραφενίου μεταδίδονται από «εμβολιασμένους» σε μη εμβολιασμένους, καταστρέφοντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια τους και προκαλώντας θρόμβους αίματος.

Ωστόσο υπάρχει τρόπος να απομακρύνεται το γραφένιο απο το σώμα σας: Πώς να αφαιρέσετε το οξείδιο του γραφενίου από το σώμα!

Πηγή expose news

Αφήστε μια απάντηση