Ηνωμένα Έθνη: Κάθε κυβέρνηση και θεσμός στον κόσμο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με μια παγκόσμια ατζέντα. Όποιος αποτυγχάνει να υποστηρίξει την ατζέντα θα «λογοδοτεί».

Ηνωμένα Έθνη: Κάθε κυβέρνηση και θεσμός στον κόσμο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με μια παγκόσμια ατζέντα. Όποιος αποτυγχάνει να υποστηρίξει την ατζέντα θα «λογοδοτεί».

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν περιγράψει ένα εκτεταμένο σχέδιο για την κατάληψη της αρχής του στρατιωτικού νόμου έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρο τον κόσμο σε περίπτωση ποικίλων «σύνθετων παγκόσμιων κρίσεων» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση από κάθε κυβέρνηση και θεσμό ως απάντηση σε οποιαδήποτε κρίση που δηλώνει η ελίτ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ελίτ της παγκοσμιοποίησης πρέπει να έχει το νόμιμο δικαίωμα να τιμωρεί οποιαδήποτε κυβέρνηση , ίδρυμα ή εταιρεία του ιδιωτικού τομέα ή άτομο που διαφωνεί με την επίσημη, ενιαία απάντηση σε οποιαδήποτε κρίση κηρύσσεται από τον ΟΗΕ.

Σε ένα έγγραφο από τον Μάρτιο , τα Ηνωμένα Έθνη δίνουν πολλά παραδείγματα για το τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει την αρχή έκτακτης ανάγκης, όπως «μείζον κλιματικό συμβάν», «μελλοντικοί κίνδυνοι πανδημίας», «παγκόσμια διακοπή ψηφιακής συνδεσιμότητας», «σημαντικό συμβάν στο διάστημα» και γενικά «Απρόβλεπτοι κίνδυνο…»

Η The Federalist reports αναφέρει ότι το σχέδιο πρόκειται να οριστικοποιηθεί σε μια «Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος» τον Σεπτέμβριο του 2024, όπου τα Ηνωμένα Έθνη θα υιοθετήσουν ένα « Σύμφωνο για το Μέλλον », για να συμπεριλάβει πολιτικές που έχουν περιγραφεί στην « Κοινή μας Ατζέντα » του παγκοσμιοποιητικού οργανισμού.

Μια τέτοια πολιτική είναι μια «πλατφόρμα έκτακτης ανάγκης»  κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε γεγονότων που έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο και που θα παρείχε στον ΟΗΕ την εξουσία να «προωθεί ενεργά και να οδηγεί μια διεθνή απάντηση που τοποθετεί τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης στο επίκεντρο του έργου του».

Η έκθεση σημειώνει ότι ορισμένες λεπτομέρειες της πλατφόρμας έκτακτης ανάγκης περιγράφονται στο έγγραφο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να αναφέρει: «Προτείνω η Γενική Συνέλευση να παράσχει στον Γενικό Γραμματέα και στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών μόνιμη εξουσία να συγκαλούν και να λειτουργούν αυτόματα Πλατφόρμα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μελλοντικού σύνθετου παγκόσμιου σοκ επαρκούς κλίμακας, σοβαρότητας και εμβέλειας».

Το έγγραφο προτείνει περαιτέρω ότι αυτή η αρχή «θα διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες φορείς αναλαμβάνουν δεσμεύσεις που συμβάλουν ουσιαστικά και ότι θεωρούνται υπεύθυνοι για την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων».

Με λίγα λόγια αυτό που μας λένε τα Ηνωμένα Έθνη, κάθε κυβέρνηση και θεσμός στον κόσμο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με μια παγκόσμια ατζέντα. Όποιος αποτυγχάνει να υποστηρίξει την ατζέντα θα «λογοδοτεί».

Αναφέρει επίσης ότι, ενώ η αρχή έκτακτης ανάγκης θα είχε μια αρχική πεπερασμένη διάρκεια ζωής, τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούν να την παρατείνουν επ’ αόριστον εάν το κρίνει σκόπιμο.

Δείτε ακόμα: Ο ιός SV40 που βρίσκεται στα εμβόλια Covid mRNA ευθύνεται για την αύξηση πολλαπλών καρκίνων, λέει ο μικροβιολόγος του ΜΙΤ.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading