Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Tucker Carlson σε ένα μοναδικό βίντεο, μιλά για την λογοκρισία που επιβάλουν οι ΗΠΑ στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Tucker Carlson σε ένα μοναδικό βίντεο, μιλά για την λογοκρισία που επιβάλουν οι ΗΠΑ στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Tucker Carlson σε ένα μοναδικό βίντεο εξηγεί πως οι ΗΠΑ λογοκρίνουν το διαδίκτυο με πρόφαση την “ρητορική μίσους” και την “παραπληροφόρηση” και οδηγούν το κοινό σε μια επίσημη αφήγηση μέσω ελέγχου των ΜΜΕ.

“Οι ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο ολοκληρωτικές περιορίζοντας την πρόσβαση του κοινού στις πραγματικές πληροφορίες και εργάζονται για τον έλεγχο των μαζών και των μέσων ενημέρωσης προωθώντας ψέματα.”

Δείτε το μοναδικό αυτό βίντεο

Έφτασε το τέλος κάθε λογικής; Η βρετανική κυβέρνηση παρουσιάζει το χημικό γάλα απο βιολογικούς άντρες, ως εξίσου καλό ή και καλύτερο απο το μητρικό γάλα.


Discover more from

Subscribe to get the latest posts to your email.

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading