«Οι μελέτες για τις μάσκες που βασίστηκε το CDC ήταν απο αντιεπιστημονικές εώς εντελώς αστήρικτες», επισημαίνουν ερευνητές που τις επαναξιολόγησαν.

«Οι μελέτες για τις μάσκες που βασίστηκε το CDC ήταν απο αντιεπιστημονικές εώς εντελώς αστήρικτες», επισημαίνουν ερευνητές που τις επαναξιολόγησαν.

Ένα από τα πιο σημαίνοντα ομοσπονδιακά περιοδικά υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες το American Journal of Medicine, δημοσίευσε τους αστήρικτους ισχυρισμούς σχετικά με τα οφέλη των μασκών στην πρόληψη της μετάδοσης του COVID-19, σύμφωνα με τους συγγραφείς ενός χειρογράφου. Ερεύνητές που έλεγξαν αυτές τις μελέτες για τις μάσκες στο (MMWR), τις βρήκαν απο αντιεπιστημονικές εώς εντελώς αστήρικτες, ανέφεραν στην προ-ελεγμένη εργασία τους. 

Για αυτόν τον λόγο, εξέφρασαν πως είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο βγάζουν συμπεράσματα τα πρακτορεία —και τις επακόλουθες συστάσεις που επηρεάζουν τους πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια του Σαν Φρανσίσκο και στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας ανέλυσαν 77 μελέτες που δημοσιεύθηκαν μετά το 2019. Συμπεράσματα που ευνοούν τις μάσκες παρατηρήθηκαν σε πάνω από το 75 τοις εκατό των δημοσιευμένων μελετών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν αμφισβητήσιμες ιδιότητες στις περισσότερες από τις μελέτες – ιδιότητες που θα μπορούσαν εύκολα να παραποιήσουν τα αποτελέσματα και να μπερδέψουν τους αναγνώστες, όπως επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και το κοινό. Αυτές οι ιδιότητες περιελάμβαναν τον κακό σχεδιασμό της μελέτης, τη σπανιότητα της στατιστικής σημασίας, τις αμφίβολες μεθόδους για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μάσκας, την αποτυχία αναφοράς αντικρουόμενων δεδομένων και την έλλειψη τυχαιοποίησης.

Επιπλέον, πάνω από το 50 τοις εκατό των μελετών απέτυχε να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη γλώσσα κατά τη σύνθεση των ευρημάτων, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα ως αιτιολογικά αντί για συσχετιστικά. Κάτι που οι επιστημονικές αρχές υπαγορεύουν ότι η αιτιότητα δεν μπορεί να συναχθεί με βάση αναδρομικούς, εγκάρσιους ή παρατηρητικούς σχεδιασμούς – αυτούς τους τρεις σχεδιασμούς χρησιμοποιούν και οι 77 μελέτες.

Τα ευρήματα εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία του επιστημονικού περιοδικού αναφορών νοσηρότητας και θνησιμότητας (MMWR) που στις μελέτες του βασίζονται τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για την ενημέρωση της πολιτικής τους για την υγεία – ένα περιοδικό που δεν απαιτεί εξωτερική αξιολόγηση από ομοτίμους πριν από τη δημοσίευση, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

«Πάνω από το 60% των μελετών που συμπεριλήφθηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μάσκες ήταν αποτελεσματικές χωρίς στατιστικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν», έγραψαν οι συγγραφείς, σημειώνοντας ότι λιγότερο από το 15 τοις εκατό από τις 77 μελέτες παρείχαν στοιχεία. «Για τους κλινικούς ιατρούς, η απλή ανάγνωση των συμπερασμάτων της έκθεσης σχετικά με τις μάσκες που είναι παραπλανητική για την παροχή συμβουλών στους ασθενείς και τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής υγείας».

Τι είναι το MMWR;

Το MMWR του CDC είναι μια μακροχρόνια σειρά μεμονωμένων αναφορών που αποστέλλονται στον οργανισμό εβδομαδιαίως από τις κρατικές υπηρεσίες υγείας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα ανά πολιτεία συγκεντρώνονται για να σχηματίσουν μια σύνοψη που αντιπροσωπεύει την παρακολούθηση συγκεκριμένων συμβάντων που σχετίζονται με την υγεία, όπως εστίες ασθενειών, λοιμώξεις και θάνατοι, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση άλλων σημαντικών θεμάτων υγείας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του CDC, οι αξιωματούχοι υγείας αναφέρονται στο MMWR ως «η φωνή του CDC» και το διαφημίζουν ως «πρωταρχικό όχημα για την επιστημονική δημοσίευση έγκαιρων, αξιόπιστων, έγκυρων, ακριβών, αντικειμενικών και χρήσιμων πληροφοριών και συστάσεων για τη δημόσια υγεία».

Τι δημοσίευσε το MMWR;

Από τις 77 μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο MMWR, μόνο το 30 τοις εκατό δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα της μάσκας, σύμφωνα με το προ-ελεγμένο έγγραφο. Παρόλα αυτά, πάνω από το 75 τοις εκατό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μάσκες μπορούσαν να εμποδίσουν τη μετάδοση του ιού και μόνο μία έδειξε τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για να γίνει αυτός ο ισχυρισμός. Μάλιστα τέσσερις μελέτες ανέφεραν περισσότερα κρούσματα COVID-19 στην ομάδα μασκών από ό,τι στην ομάδα ελέγχου, ωστόσο και οι τέσσερις μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν αποτελεσματικές.

Καμία από τις μελέτες δεν χρησιμοποίησε τυχαιοποιημένο σχέδιο δοκιμής ελέγχου, που θεωρείται το χρυσό πρότυπο στον ερευνητικό σχεδιασμό και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσδιοριστούν η αιτία και το αποτέλεσμα. «Οι μελέτες MMWR εξάγουν σταθερά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μάσκας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και είναι ιδιαίτερα προβληματικές και δύσκολο να δικαιολογηθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των τυχαιοποιημένων στοιχείων σχετικά με τη χρήση χειρουργικών ή μασκών N95 για την πρόληψη της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών ήταν αρνητικό», έγραψαν οι συγγραφείς.

Ισχυρά συμπεράσματα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία

«Καμία από τις μελέτες MMWR δεν ήταν τυχαιοποιημένη και καμία δεν ανέφερε τυχαιοποιημένες μελέτες υψηλότερης ποιότητας, οι οποίες αποτυγχάνουν να βρουν στοιχεία αποτελεσματικότητας μάσκας», έγραψαν οι συγγραφείς. «Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης του [MMRW] σε δεδομένα υψηλής ποιότητας και την τάση να κάνει μη υποστηριζόμενα αιτιώδη συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μάσκας».

Από τον Μάιο, το CDC συνεχίζει να συνιστά μάσκες για άτομα 2 ετών και άνω, αν και οι συστάσεις διαφέρουν με βάση τα ποσοστά νοσηλείας COVID-19 σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας του οργανισμού, ο εμβολιασμός και η κάλυψη θα μειώσουν την εξάπλωση του COVID-19 και θα μειώσουν την επιβάρυνση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Δείτε ακόμα: Γερμανική έρευνα σόκ για τις μάσκες προσώπου: «Αυξάνουν τον κίνδυνο θνησιγένειας, δυσλειτουργίας των όρχεων και γνωστικής εξασθένησης στα παιδιά»!

Αφήστε μια απάντηση