Πόσο ακίνδυνα είναι τα διαγνωστικά τεστ κορωνοϊού;

Πόσο ακίνδυνα είναι τα διαγνωστικά τεστ κορωνοϊού;

Tο ΡΑΠΙΝΤ τεστ αντιγόνου Covid 19 Ag βασίζεται στην τεχνολογία μεμβράνης με κολλοειδή ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ag. Τα οποία διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, δηλαδή την προστασία του εγκεφάλου, σύμφωνα με την Επιτροπἠ Υγείας της Ευρωπαικής Ενωσης.

Επίσης αναφέρει ότι.””Από την άλλη πλευρά, υλικά με πολύ χαμηλή διαλυτότητα ή ικανότητα αποικοδόμησης, θα μπορούσαν να συσσωρευτούν εντός βιολογικών συστημάτων και να παραμείνουν εκεί για μεγάλες χρονικές περιόδους.”

6.4 Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται ως φορείς φαρμάκων;

”Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης νανοσωματιδίων για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι η πιθανότητα διέλευσης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (BBB). Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να είναι το σημαντικό μειονέκτημα για τη συστηματική χορήγηση νανοσωματιδίων όσον αφορά την πιθανή τοξικότητα στον εγκέφαλο.

Όταν αξιολογήθηκαν νανοσωματίδια με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφανείας, τα ουδέτερα νανοσωματίδια και οι χαμηλές συγκεντρώσεις ανιονικών νανοσωματιδίων βρέθηκαν να μην έχουν επίδραση στην ακεραιότητα του BBB, ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις ανιονικών νανοσωματιδίων και τα κατιονικά νανοσωματίδια ήταν τοξικές για το BBB.

Τα ποσοστά πρόσληψης του εγκεφάλου, ανιονικών νανοσωματιδίων σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις ήταν ανώτερα από τα ουδέτερα ή κατιονικά σκευάσματα στις ίδιες συγκεντρώσεις. Ως εκ τούτου, το επιφανειακό φορτίο νανοσωματιδίων πρέπει να ληφθεί υπόψη για τοξικότητα και προφίλ διανομής εγκεφάλου (Lockman et al 2004).

Η χρήση νανοσωματιδίων ως φορέων φαρμάκων μπορεί να μειώσει την τοξικότητα του ενσωματωμένου φαρμάκου (Kim et al 2003), αν και δεν μπορεί πάντα να γίνει διάκριση μεταξύ του φαρμάκου και της τοξικότητας των νανοσωματιδίων.

In vitro παρατηρήσεις με κερατινοκύτταρα, μακροφάγα και μονοκύτταρα αίματος αποκάλυψαν την επαγωγή οξειδωτικού στρες σε αυτά τα κύτταρα μετά από έκθεση σε νανοσωματίδια (Shvedova et al 2003, Brown et al 2004).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά που καταδεικνύονται για τα νανοσωματίδια, οι δοκιμές που συνήθως εκτελούνται για τον προσδιορισμό της τοξικότητας των προϊόντων μπορεί να μην επαρκούν για την ανίχνευση όλων των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών των νανοσωματιδίων.

Με βάση τις εμπειρίες στην εισπνοή τοξικολογίας, προτάθηκε μια σειρά δοκιμών για την αξιολόγηση της τοξικότητας των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα διανομής φαρμάκων (Borm και Kreyling 2004).

Αυτές περιελάμβαναν δοκιμές για βλάβη των κυττάρων του αίματος μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, αποκρίσεις οξείας φάσης ηπατοκυττάρων ή πνευμονικών κυττάρων, δοκιμές διαπερατότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, για αποσταθεροποίηση αθηρωματικών πλακών σε ζωικά μοντέλα για αθηροσκλήρωση, για επιδράσεις στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, για επικουρική δραστηριότητα σε μοντέλο ανοσοποίησης, για ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με μέτρηση της δραστηριότητας των Τ κυττάρων και της επαγωγής της κυτοκίνης στους λεμφαδένες, για τον προσδιορισμό της επιφανειακής δραστηριότητας και της επαγωγής του οξειδωτικού στρες σε κυτταρικές γραμμές, για τοξικότητα σε διάφορες κυτταρικές σειρές in vitro, και για βιοαπόσταση.

Ένας μηχανισμός τοξικότητας των νανοσωματιδίων είναι πιθανό να είναι η επαγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου και το επακόλουθο οξειδωτικό στρες σε κύτταρα και όργανα. Ο έλεγχος για την αλληλεπίδραση νανοσωματιδίων με πρωτεΐνες και διάφορους τύπους κυττάρων πρέπει να εξεταστεί ως μέρος της τοξικολογικής αξιολόγησης.

Με εξαίρεση τα αερομεταφερόμενα σωματίδια που μεταφέρονται στον πνεύμονα, οι πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική μοίρα των νανοσωματιδίων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής, της συσσώρευσης, του μεταβολισμού και της τοξικότητας για τα όργανα είναι ακόμη ελάχιστες. ”

Και σαν να μην έφταναν αυτά. Οι μπατονέτες αποστειρώνονται με οξείδιο του αιθυλενίου. Καθόλου ακίνδυνο σε συχνή χρήση.Το ράπιντ τεστ μπορεί να μην ανιχνεύει αποτελεσματικά τον ιό, τοποθετεί όμως αποτελεσματικά στη βάση το εγκεφάλου ίνες νιτροκυτταρίνης και νανοσωματίδια οξειδίου αιθυλενίου (Ethylene oxide), δηλαδή δύο άκρως καρκινογόνες ουσίες.

Σε επαφή με τα μάτια προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη και πρέπει να ξεπλυθεί άμεσα.

Αφελής ερώτηση: Πώς ξεπλένεται μετά το τέστ από την βάση του εγκεφάλου;

”Κίνδυνοι – Προφυλάξεις: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.”

Ποιοι καρκίνοι συνδέονται με την έκθεση σε αιθυλενοξείδιο;

Το λέμφωμα και η λευχαιμία είναι οι καρκίνοι που αναφέρονται συχνότερα ότι σχετίζονται με επαγγελματική έκθεση σε αιθυλενοξείδιο. Οι καρκίνοι του στομάχου και του μαστού μπορεί επίσης να σχετίζονται με την έκθεση σε οξείδιο του αιθυλενίου.

Μαριάννα Ευαγγέλου – Βιοχημικός

Δείτε ακόμα https://anazitiseis.gr/kardiakes-prosvoles-kai-egkefalika-e/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *