Ψήφισμα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στα κράτη μέλη, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ψήφισμα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στα κράτη μέλη, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σημειώνεται μεταξύ άλλων:

«Το ψήφισμα αναφέρει ότι το επαρκές ελάχιστο εισόδημα θα καταστήσει τα σχετικά συστήματα πιο προσβάσιμα και αποτελεσματικά και θα διασφαλίσει την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων, που βρίσκονται εκτός αυτής.

Σχετικό δελτίου Τύπου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου σημειώνει ότι το σώμα θέλει να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση του αυξημένου κόστους ζωής μέσω νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος.

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τα εθνικά τους συστήματα και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να τα ανανεώνουν, εξασφαλίζοντας ένα επαρκές επίπεδο στήριξης ανάλογο με το εθνικό όριο κινδύνου φτώχειας (AROPE), ώστε να δημιουργηθεί ένα «δίχτυ» κοινωνικής ασφάλειας, που θα εγγυάται ένα ελάχιστο βιοτικό επίπεδο».

Το κείμενο εγκρίθηκε με 336 ψήφους υπέρ, 174 κατά και 121 αποχές.

Θέλουν να διασφαλίζουν ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα έχουν μηχανισμούς που να προβλέπουν την παροχή επιδομάτων αντίστοιχων με το γνωστό πλέον εδώ και χρόνια στην Ελλάδα “ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα”.

Δείτε τι έλεγε προ μερικών μηνών το Συμβούλιο της Ε.Ε.:

«Συνιστάται επίσης στα κράτη μέλη να επιτύχουν σταδιακά το κατάλληλο επίπεδο εισοδηματικής στήριξης το αργότερο έως το 2030, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Το ελάχιστο εισόδημα αποτελεί βασικό στοιχείο των στρατηγικών εξόδου από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Συμβάλλει επίσης στη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης σε περιόδους οικονομικής κρίσης».

el.Gr

Δείτε ακόμα: Το ακαθάριστο εθνικό χρέος των ΗΠΑ είναι περίπου 31,5 τρις δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν 51 τρις δολάρια το έτος 2033!

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading