Ραγδαίες εξελίξεις για το έγκλημα στα Τέμπη: Ποινική δίωξη για κακουργήματα κατά 23 ατόμων απο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ραγδαίες εξελίξεις για το έγκλημα στα Τέμπη: Ποινική δίωξη για κακουργήματα κατά 23 ατόμων απο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε, μετά από έρευνα μηνών, κακουργηματική ποινική δίωξη κατά 23 άτομα, οι 18 από τους δημόσιους υπαλλήλους, για την περίφημη σύμβαση 717 που αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκηση στο ελληνικό σιδηρόδρομο και τις παραλείψεις στην εκτέλεσή της που είχε ως αποτέλεσμα τη μετωπική των τρένων στην Τέμπη και τη δολοφονία 57 ανθρώπων.

Η ποινική δίωξη αφορά μια σειρά κακουργηματικών πράξεων όπως είναι απάτη, απιστία, ψευδή βεβαίωση, με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό οφέλους, ηθική αυτουργία στην απάτη και τις ψευδείς βεβαιώσεις.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώθηκε στις συμβάσεις για την αποκατάσταση συστημάτων τηλεχειρισμού και σηματοδότησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ – θυγατρικής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), υπεύθυνη για τη διαχείριση των συμβάσεων – και ο Ανάδοχος της Κοινοπραξίας, που συγκροτείται από δύο εταιρείες, υπεύθυνες για την εκτέλεση του έργου. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν στην κατηγορία των 23 υπόπτων και συγκεκριμένα:

  • 14 δημόσιοι λειτουργοί της ΕΡΓΟΣΕ, κατηγορούνται για απάτη επιδοτήσεων. Δύο από αυτούς κατηγορούνται επίσης για ψευδή πιστοποίηση με σκοπό την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος για άλλο πρόσωπο.
  • 4 δημόσιοι λειτουργοί της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΠΑΑ), κατηγορούμενοι για κατάχρηση κονδυλίων.
  • 5 νόμιμοι εκπρόσωποι και υπάλληλοι του Αναδόχου της Κοινοπραξίας, κατηγορούντε για υποκίνηση απάτης για επιδοτήσεις και υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης με σκοπό την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος για άλλο πρόσωπο.

Οι κατηγορίες αφορούν την εκτέλεση σύμβασης αποκατάστασης του συστήματος τηλεχειρισμού και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, που υπεγράφη το 2014, για ολοκλήρωση έως το 2016 – γνωστής ως «Σύμβαση 717». Το 2019 υπογράφηκε συμπληρωματική σύμβαση για το ίδιο έργο, με την οποία τροποποιήθηκε το αρχικό αντικείμενο της Σύμβασης 717. Η συμπληρωματική σύμβαση προέβλεπε την κατασκευή ενός εντελώς νέου συστήματος σηματοδότησης με νέες μονάδες τηλεμετρίας, που θα επέτρεπε την επικοινωνία και τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ σιδηροδρομικών σταθμών και από σιδηροδρομικούς σταθμούς και κέντρα ελέγχου.

Και οι δύο συμβάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός της Σηματοδότησης-Τηλεπικοινωνίες και Εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Τρένων (ETCS)», με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται στο 85%.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ποινική ευθύνη, για τους εξής λόγους.

Βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, οι δύο εταιρείες που αποτελούν τον Ανάδοχο της Κοινοπραξίας, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης 717, μοίρασαν αυθαίρετα το έργο μεταξύ τους. Μία από τις εταιρείες ανέλαβε να εκτελέσει το βόρειο τμήμα του έργου, ενώ η δεύτερη εταιρεία ανέλαβε να εκτελέσει το έργο στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέχρι το Πλατύ, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κοντά στα Τέμπη όπου σημειώθηκε θανατηφόρα σιδηροδρομική σύγκρουση. στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Επιπλέον, η δεύτερη εταιρεία ανέθεσε τις τεχνικές μελέτες για τα συστήματα σηματοδότησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα-Πλατύ σε τρίτη εταιρεία, η οποία δεν διέθετε τις ειδικές τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται – κατά παράβαση των όρων της σύμβασης, η οποία ανέφερε ότι η πραγματογνωμοσύνη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από έναν καθορισμένο πάροχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αθέτηση της συμβατικής υποχρέωσης παροχής εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης, για την οποία επιβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ χρηματική ποινή περίπου 2 εκατ. ευρώ, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε το 2018 από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της Ελλάδας (ΕΔΕΛ).

Ενώ το αρχικό πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης 717 συνεπαγόταν την αποκατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων σηματοδότησης-τηλεχειρισμού, ο Ανάδοχος της Κοινοπραξίας προσπάθησε να κατασκευάσει ένα εντελώς νέο σύστημα σηματοδότησης με νέες μονάδες τηλεμετρίας. Εννοείται ότι επρόκειτο για παράνομη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητη αύξηση της αξίας της σύμβασης, μη δικαιολογημένη από απρόβλεπτες περιστάσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, δόθηκαν συνολικά επτά παράνομες παρατάσεις της αρχικής σύμβασης, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ. Για το λόγο αυτό, το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, περισσότερα από εννέα χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης 717.

Εικάζεται ότι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ, υπεύθυνοι για τη διαχείριση του έργου, δήλωσαν εκ προθέσεως ελλιπή και ψευδή στοιχεία στη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την ύπαρξη κρίσιμων γεγονότων για τη διανομή των κονδυλίων και την έγκριση των παρατάσεων. Ως αποτέλεσμα, τα αιτήματα εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία κατέβαλε τα κεφάλαια στη δικαιούχο ΕΡΓΟΣΕ, η οποία στη συνέχεια κατέβαλε στον Ανάδοχο της Κοινοπραξίας.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, αρμόδια για την επίβλεψη της χρήσης των κεφαλαίων, ενήργησαν κατά παράβαση των αρχών της συνετής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Γίνεται αντιληπτό ότι, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που διαβίβασαν εργαζόμενοι της ΕΡΓΟΣΕ ήταν προδήλως ανακριβείς ή ψευδείς, οι δημόσιοι λειτουργοί της Διαχειριστικής Αρχής ενέκριναν τη διανομή των αντίστοιχων κεφαλαίων, προκαλώντας ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και του ελληνικού Δημοσίου. ύψους άνω των 15,6 εκατ. ευρώ.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι τιμωρούνται με φυλάκιση έως 10 ετών και χρηματική ποινή.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης γεγονότα που θα μπορούσαν να συνιστούν παράβαση καθήκοντος από επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (NTA), στους οποίους η Εισαγγελία της Ελλάδας ανέθεσε το έργο της διενέργειας ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να παραπέμψει τη νέα αυτή υπόθεση στις ελληνικές αρμόδιες αρχές, για περαιτέρω νομικές ενέργειες, καθώς τα γεγονότα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της έρευνας δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι  αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

ΠΗΓΗ

Δείτε το άλλο μεγάλο σκάνδαλο στην Ιταλία που κουκούλωσαν τα ΜΜΕ στην Ελλάδα: Η εισαγγελία της Ρώμης διέταξε έρευνα κατά του Υπουργού Υγείας της Ιταλίας για συγκάλυψη των επικίνδυνων παρενεργειών του εμβολίου Covid19!

Αφήστε μια απάντηση