Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στο αίμα εμβολιασμένων: Τα εμβόλια κατά του COVID προκαλούν αγγειίτιδα, καταστρέφοντας πολλαπλά όργανα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στο αίμα εμβολιασμένων: Τα εμβόλια κατά του COVID προκαλούν αγγειίτιδα, καταστρέφοντας πολλαπλά όργανα.

Μπορεί να έχουν αναφερθεί πολλές ασθένειες που σχετίζονται με τα εμβόλια COVID-19 αλλα όπως φαίνεται συνεχώς ανακαλύπτονται περισσότερες, εξαιτίας των ερευνών που γίνονται εκ των υστέρων..

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη αγγειίτιδας που σχετίζεται με τα αντι-ουδετερόφιλα κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA), προκαλώντας δυνητικά βλάβη σε πολλαπλά όργανα. Μεταξύ 29 ασθενών, οι πέντε υποβλήθηκαν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης (διαχωρισμός και αντικατάσταση του πλάσματος από το αίμα) και πέντε βασίστηκαν στη θεραπεία αιμοκάθαρσης.

Η αγγειίτιδα που σχετίζεται με το ANCA μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε μικρά αιμοφόρα αγγεία. Δεδομένου ότι αυτά κατανέμονται σε όλο το σώμα, οποιοδήποτε μέρος του σώματος μπορεί να επηρεαστεί, με πιο κοινές περιοχές να είναι οι πνεύμονες, τα νεφρά, οι αρθρώσεις, τα αυτιά, η μύτη και τα νεύρα.

Τα ουδετερόφιλα είναι ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων που βοηθούν το σώμα να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις και να επουλώσει τραυματισμούς. Τα ANCA είναι επιβλαβή αυτοαντισώματα που συνδέονται με τα ουδετερόφιλα στο αίμα, απελευθερώνοντας τοξικές ουσίες και καταστρέφοντας τα τοιχώματα των μικρών αιμοφόρων αγγείων. Επιπλέον, απελευθερώνει παράγοντες σηματοδότησης που προσελκύουν ακόμη περισσότερα ουδετερόφιλα, διαιωνίζοντας τη φλεγμονή και βλάπτοντας περαιτέρω τα μικρά αιμοφόρα αγγεία.

Αυτό φυσικά μπορεί να οδηγήσει σε ανεύρισμα, όπως έχουν διαπιστωθεί πολλές περιπτώσεις και οποίες δυστυχώς αφορούν και παιδιά μικρή ηλικίας.

Μια αναφορά περιστατικού που δημοσιεύτηκε στο Case Reports in Nephrology τον Απρίλιο του 2023 περιγράφει λεπτομερώς μια 82χρονη γυναίκα με υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία, αφού έλαβε το τρίτο αναμνηστικό COVID-19, ανέπτυξε κυτταροπλασματικό αντίσωμα κατά των ουδετερόφιλων μυελοϋπεροξειδάσης (MPO-ANCA)- σχετιζόμενη αγγειίτιδα. Το MPO-ANCA είναι ένα από τα κύρια αυτοαντισώματα στην αγγειίτιδα που σχετίζεται με το ANCA.

Η ασθενής έλαβε δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2021, και ακολούθησε το αναμνηστικό εμβόλιο της Moderna στις αρχές Φεβρουαρίου 2022. Την επόμενη μέρα μετά την αναμνηστική, παρουσίασε πονοκέφαλο, ο οποίος υποχώρησε μετά από τρεις ημέρες. Ωστόσο, από τις αρχές Μαρτίου, η θερμοκρασία του σώματός της άρχισε να ανεβαίνει, συνοδευόμενη από γενική κακουχία.

Κατά την εξέταση, δεν βρέθηκε εμφανής βακτηριακή λοίμωξη, αλλά οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν φλεγμονώδη αντίδραση. Το επίπεδο της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης ήταν αυξημένο και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων της ήταν 13.000/μικρόλιτρα (το φυσιολογικό εύρος είναι μεταξύ 4.000 και 10.000/μικρόλιτρα), υποδηλώνοντας βακτηριακή λοίμωξη. Ο γιατρός συνταγογράφησε αντιβιοτικά για επτά συνεχόμενες ημέρες, αλλά δεν υπήρξε βελτίωση.

Αργότερα η ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο. Η φυσική εξέταση και οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν αποκάλυψαν πυρετό και το μέγεθος και η δομή των νεφρών φαινόταν φυσιολογική. Ωστόσο, η μικροσκοπική ανάλυση αποκάλυψε αιματουρία (αίμα στα ούρα). Επιπλέον, το επίπεδο MPO-ANCA ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Μετά απο βιοψία νεφρού αποκαλύφθηκαν κυτταρικά μισοφέγγαρα σε έξι σπειράματα – τα μικροσκοπικά φίλτρα μέσα στα νεφρά – και ήπια φλεγμονή.

Επιπλέον, ο ανοσοφθορισμός επιβεβαίωσε την ανοσολογική σπειραματονεφρίτιδα . Αυτή είναι μια σπάνια αγγειίτιδα μικρών αγγείων που σχετίζεται με ταχέως προοδευτική φλεγμονή των σπειραμάτων, που κλινικά χαρακτηρίζεται από προβλήματα στα νεφρά, όπως ανωμαλίες του ουροποιητικού (αιματουρία και πρωτεϊνουρία) και υψηλή αρτηριακή πίεση που καταλήγουν σε νεφρική ανεπάρκεια εντός ημερών ή εβδομάδων. Με βάση τα παθολογικά ευρήματα, η ασθενής διαγνώστηκε με περιορισμένη νεφρική αγγειίτιδα που σχετίζεται με το MPO-ANCA.

Έπειτα έλαβε στεροειδή φαρμακευτική αγωγή και συμπτώματα όπως πυρετός, αδιαθεσία και φλεγμονώδης αντίδραση βελτιώθηκαν, ενώ τόσο η αιματουρία όσο και η πρωτεΐνη των ούρων εξαφανίστηκαν. Ο γιατρός μείωσε σταδιακά τη δόση των στεροειδών, μειώνοντάς την στη μέση και η κατάσταση του ασθενούς σταθεροποιήθηκε.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι εξετάσεις αίματος και ούρων που έγιναν στην ασθενή πριν από την τρίτη δόση του εμβολίου δεν αποκάλυψαν νεφρική βλάβη ή ανωμαλίες, υποδηλώνοντας συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου COVID-19 και της εμφάνισης αγγειίτιδας που σχετίζεται με το MPO-ANCA.Οι ερευνητές πρότειναν ότι η πιθανότητα αγγειίτιδας που σχετίζεται με το MPO-ANCA θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για ασθενείς που εμφανίζουν παρατεταμένο πυρετό, παρατεταμένη γενική κακουχία, αιματουρία ή νεφρική ανεπάρκεια μετά τη λήψη εμβολίου mRNA COVID-19.

5 εμβόλια COVID-19 που σχετίζονται με αγγειίτιδα που σχετίζεται με το ANCA

Ένας αυξανόμενος αριθμός αναφορών δείχνει ότι ο εκτεταμένος εμβολιασμός οδήγησε στην άνοδο της αγγειίτιδας, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν βλάβη σε πολλαπλά όργανα εμβολιασμένων. Μια ανασκόπηση βάσει περιπτώσεων ανέφερε πέντε τύπους εμβολίων για τον COVID-19 που συνδέονται με αγγειίτιδα που σχετίζεται με το ANCA.

Η μελέτη περιελάμβανε περιπτώσεις από 29 ασθενείς, με 22 απο αυτούς να έλαβαν εμβόλια mRNA (Moderna και Pfizer), τέσσερις AstraZeneca, δύο Covaxin και ένας Johnson & Johnson. Όλοι εμφάνισαν συμπτώματα αγγειίτιδας που σχετίζεται με το ANCA μετά τη λήψη ενός από αυτά τα εμβόλια COVID-19.

Συγκεκριμένα, 22 ασθενείς εμφάνισαν νεφρική βλάβη, που εκδηλώθηκε ως νεοεμφανιζόμενη ή υποτροπιάζουσα σπειραματονεφρίτιδα. Τουλάχιστον 24 άτομα παρουσίασαν αιματουρία. Δέκα υπέστησαν βλάβη στους πνεύμονες, με πέντε περιπτώσεις που αφορούσαν κυψελιδική αιμορραγία. Ένα άτομο εμφάνισε οπτική νευρίτιδα και ένα άλλο είχε ωτιδική χονδρίτιδα. Αυτές είναι εκδηλώσεις βλάβης οργάνων μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων στεροειδών φαρμάκων. Επιπλέον, πέντε υποβλήθηκαν σε ανταλλαγή πλάσματος αίματος και τουλάχιστον άλλοι πέντε ασθενείς συνέχισαν να βασίζονται στην αιμοκάθαρση στην τελευταία παρακολούθηση.

Η αγγειίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική βλάβη

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγγειίτιδας που σχετίζεται με ANCA, συμπεριλαμβανομένης της μικροσκοπικής πολυαγγειίτιδας, όπου η συχνότητα της θετικότητας MPO-ANCA είναι ιδιαίτερα υψηλή μετά τους μαζικούς εμβολιασμούς.

Σύμφωνα με δεδομένα από το Ιαπωνικό Κέντρο Πληροφοριών για τις Δύσκολες Νόσους , περίπου το 70 τοις εκατό των ασθενών με μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα εμφανίζουν συστηματικά συμπτώματα, όπως πυρετό, απώλεια βάρους και κόπωση. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως αιμορραγία, ισχαιμία ή έμφραγμα στους ιστούς του σώματος.

Η νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα είναι η πιο συχνή και εμφανίζεται με συμπτώματα όπως αιματουρία, πρωτεΐνη στα ούρα και αυξημένη κρεατινίνη ορού. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η κατάσταση συχνά εξελίσσεται γρήγορα σε νεφρική ανεπάρκεια μέσα σε εβδομάδες έως μήνες. Άλλες επικρατούσες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εξάνθημα, με livedo reticularis, πορφύρα, δερματικά έλκη και υποδόρια οζίδια σε περίπου 60 τοις εκατό των ασθενών με νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα. Πολυνευροπάθεια παρατηρείται σε περίπου 60 τοις εκατό, πόνος στις αρθρώσεις και μυϊκός πόνος περίπου στο 50 τοις εκατό των περιπτώσεων.

Επιπλέον, η διάμεση πνευμονία παρατηρείται σε περίπου 25 τοις εκατό και η κυψελιδική αιμορραγία σε περίπου 10 τοις εκατό. Και οι δύο καταστάσεις αποδίδονται σε αγγειίτιδα που επηρεάζει τα πνευμονικά τριχοειδή αγγεία, οδηγώντας σε βήχα, δύσπνοια, γρήγορη αναπνοή, βήχα με αίμα, αιματηρά πτύελα και σοβαρά χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Γαστρεντερική συμμετοχή εμφανίζεται σε περίπου 20 τοις εκατό των περιπτώσεων και η εμπλοκή του μυοκαρδίου που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζεται σε περίπου 18 τοις εκατό.

Η αγγειίτιδα που σχετίζεται με το ANCA μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία οδηγούν σε βελτίωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ωστόσο, η καθυστερημένη θεραπεία ή η κακή ανταπόκριση στην αρχική θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη δυσλειτουργία οργάνων, απαιτώντας διαδικασίες όπως η αιμοκάθαρση για ασθενείς που παρουσιάζουν νεφρική ανεπάρκεια. Επιπλέον, λόγω της πιθανότητας επανεμφάνισης των συμπτωμάτων, οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους.

Από epochhealth

Δείτε επίσης: Γιατί όλα τα στοιχεία συνηγορούν, πως δεν υπήρξε ποτέ πανδημία Covid αλλα Ιατροκτονία!

Αφήστε μια απάντηση