Το άγιο φως της Αναστάσεως προέρχεται από την αρχαία ελληνική παράδοση του «ιλαρού φωτός» των Ελευσινίων Μυστηρίων

Το άγιο φως της Αναστάσεως προέρχεται από την αρχαία ελληνική παράδοση του «ιλαρού φωτός» των Ελευσινίων Μυστηρίων

Δὲν ἔχει σημασία ἄν ὄντως ἐπιτελείται θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ ἤ μὲ ἀνθρώπινο χέρι…

Σημασία ἔχει πὼς τοῦτο προέρχεται (ἤ ἔχει κλαπεῖ) ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση τοῦ “ἱλαροῦ φωτός” τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων, ποὺ ἐμφανιζόταν κατὰ τὴν ἀνάβαση (ἀνάσταση) τῆς Κόρης ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ Ἅδη (ἀπὸ ζόφου ἠερόεντος αὖτις ἄνει μέγα θαῦμα)!

Γιὰ τοὺς μεμυημένους τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη (Βάτραχοι, 440-459):

– Χωρεῖτε νῦν ἱερὸν κύκλον θεᾶς… μετουσία θεοφιλοῦς ἑορτῆς… Ἐγὼ δὲ σὺν ταῖς κόραις εἶμι καὶ γυναιξίν, οὗ παννυχίζουσιν θεᾷ, ΦΕΓΓΟΣ ΙΕΡΟΝ οἴσων… Χωρῶμεν εἰς πολυρρόδους λειμῶνας ἀνθεμώδεις, τὸν ἡμέτερον τρόπον τὸν καλλιχορώτατον παίζοντας… Μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος καὶ ΦΕΓΓΟΣ ΙΛΑΡΟΝ ἐστιν, ὅσοι ΜΕΜΥΗΜΕΘΑ…

– (Ἱερὸς κύκλος θεᾶς, ὁλονυκτία μὲ γυναῖκες καὶ κόρες, καλλίχορος στὸν λειμῶνα ποὺ γέμει ροδιὲς καὶ ἄνθη… ἡ θεοφιλὴς ἑορτὴ ἔξω ἀπὸ τὸ ἱερόν τῆς Ἐλευσῖνος)!

(Ὁ ἄντρας φέρει τὸ Ἱερὸν Φέγγος -την δάδα- λαμπάδα σήμερα – καὶ μυεῖται ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ… τότε ἀντικρίζει πλέον τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινόν, ποὺ εἶναι μόνον τὸ Ἡλιακὸν καὶ τὸ Ἱλαρὸν Φέγγος τῆς Ἀναστάσεως τῆς Κόρης)!

Ο πανάρχαιος ιερός κύκλος / κυκλικός χορός.

Φυσικὰ κάποιος ἱερεὺς τὸ ἄναβε τὴν κατάλληλη στιγμὴ συμβολικῷ τῷ τρόπῳ… καὶ ἀπὸ τὰ σκοτάδια ἐξεχύνετο Φῶς Ἱλαρόν – τὸ ἅγιον φῶς σήμερα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ.

φῆστε τὰ ἐμφύλια μίση καὶ ἀγωνισθῆτε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ “κιπά” ποὺ μᾶς φορέσανε, ἤγουν τὴν Ἑβραϊκὴ Βίβλο ὡς “παλαιὰ διαθήκη”, ἀντικαθιστῶντας τὴν δική μας πανίερη καὶ παμμέγιστη θεία παράδοση.

ΠΗΓΗΑν. Στάμος, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 21.3.2019.

Δείτε ακόμα: Η Επιφάνεια (Θεοφάνεια) Των Θεών Και Το Καθαρτήριο Ύδωρ Στον Ελληνικό Πολιτισμό

Αφήστε μια απάντηση