Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμβολιασμών είναι επίσημος στόχος από το 2018!

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμβολιασμών είναι επίσημος στόχος από το 2018!
impact2030.jpg

Απο Νέλλη Ψάρρου

Το Μητρώο Εμβολιασμών και το “διαβατήριο ανοσίας” είναι κάτι που μελετάται επισήμως εδώ και 4 πλεόν χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το μη εκλεγμένο διευθυντήριο της ΕΕ). Το σχετικό της πρόγραμμα Οδικός Χάρτης προς τον Εμβολιασμό έχει μπει σε εφαρμογή από το 2018 με ορίζοντα δράσεων ως το 2022.

Στον Οδικό Χάρτη σχεδιάζονται διάφορες δράσεις, μεταξύ αυτών οι ακόλουθες. Πρώτον, να γίνει «μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης ενός κοινού διαβατηρίου/κάρτας εμβολιασμών για τους πολίτες της ΕΕ – η δράση ξεκινά το 2019 και ολοκληρώνεται το 2022 με διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων της Κομισιόν προς επίτευξη του σκοπούΔεύτερον, να διατυπωθούν οδηγίες από την ΕΕ προς τα κράτη-μέλη για την αποτελεσματική παρακολούθηση των εμβολιασμών μέσω ηλεκτρονικής καταγραφής και για την αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών τους Συστημάτων Πληροφοριών Ανοσοποίησης (Electronic Immunization Information Systems). 

Τρίτον, να διατυπωθούν οδηγίες προκειμένου να ξεπεραστούν τα νομικά και τεχνικά εμπόδια που εμποδίζουν την επικοινωνία/διάδραση μεταξύ των εθνικών Συστημάτων Πληροφοριών ΑνοσοποίησηςΤέταρτοννα καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια και να αναπτυχθούν και διαδοθούν εργαλεία πληροφόρησης που θα αντιμετωπίζουν την διστακτικότητα στον εμβολιασμό – σε εναρμόνιση με τις προσπάθειες της Κομισιόν για την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο [αναφερθήκαμε σε αυτές τις προσπάθειες στο πρώτο μέρος]. Πέμπτον, να επιτευχθεί ενδυνάμωση της συνεργασίας με διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως είναι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η συμμαχία GAVI, και άλλες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής Παγκόσμιου Εμβολιασμού (Global Vaccination Summit) στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τη συμμετοχή πολλών ηγετών και πρωτοβουλιών. Εκεί διατυπώθηκαν οι παραπάνω δράσεις και προτεραιότητες, μεταξύ αυτών και η ανανεωμένη Ατζέντα για την Ανοσία 2030, το “μότο” της οποίας είναι: «Όλοι. Παντού. Κάθε ηλικίας».

Για την προσοχή στην ασφάλεια και τον σεβασμό στους διεθνείς κανονισμούς που διέπει τον ΠΟΥ απλώς θα αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Κατά την κρίση στη Δυτική Αφρική με τον ιό Έμπολα, ο ΠΟΥ αποφάνθηκε πως «είναι ηθικά αποδεκτές οι πειραματικές (unproven) παρεμβάσεις που έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε εργαστηριακά μοντέλα και σε ζώα και δεν έχουν διερευνηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε ανθρώπους»!

Δείτε ακόμα: Αυστραλιανή Τράπεζα ξεκινά να συνδέει τις συναλλαγές πελατών με το αποτύπωμα άνθρακα!

Αφήστε μια απάντηση