Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία (WCH) κάνει έκκληση για άμεση διακοπή των εμβολίων Covid-19!

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία (WCH) κάνει έκκληση για άμεση διακοπή των εμβολίων Covid-19!

Οι παγκοσμίου φήμης εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των Δρ. Paul Alexander, Dr. Byram Bridle, Dr. Geert Vanden Bossche, Καθ. Dolores Cahill και Dr. Οι Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg και Vladimir Zelenko, μεταξύ πολλών άλλων, προειδοποιούν συνεχώς τον κόσμο για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις πειραματικές ενέσεις Covid-19. Προειδοποιούν επίσης για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις τους, οι οποίες δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή, καθώς οι περισσότερες κλινικές δοκιμές δεν θα ολοκληρωθούν έως το 2023 και ορισμένες έως το 2025.

Δείτε την ανακοίνωση που ανάρτησαν στον ιστότοπο τους

Δηλώνουμε ότι οι εμβολιασμοί κατά του Covid-19 είναι επικίνδυνοι και μη ασφαλείς για ανθρώπινη χρήση. Η κατασκευή, η διανομή, η χορήγηση και η προώθηση αυτών των ενέσεων παραβιάζουν βασικές αρχές του νόμου.

Β. ΔΗΛΩΣΗ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία δηλώνει ότι είναι καιρός να τερματιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Επιπλέον, το Συμβούλιο δηλώνει επίσης ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην κατασκευή, διανομή, χορήγηση και προώθηση αυτών των ενέσεων παραβιάζει βασικές αρχές του κοινού δικαίου, του συνταγματικού δικαίου και της φυσικής δικαιοσύνης, καθώς και του Κώδικα της Νυρεμβέργης, της Διακήρυξης του Ελσίνκι και άλλων διεθνείς συνθήκες.

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γνωρίζουμε τώρα ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες από εκατό φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από αυτές τις πειραματικές ενέσεις από τον Covid-19. Οι αθλητές με ένεση, παγκοσμίως, καταρρέουν μπροστά στα μάτια μας. Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα αναφοράς είναι περιορισμένα και παθητικά, έχουν καταγραφεί εκατομμύρια ανεπιθύμητες ενέργειες, που περιλαμβάνουν θάνατο, παράλυση, θρόμβους αίματος, εγκεφαλικά επεισόδια, μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, καρδιακές προσβολές, αυθόρμητες αποβολές, χρόνια κόπωση και ακραία κατάθλιψη.

Δ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία αναγνωρίζει και σέβεται τις εμπειρίες και τις μαρτυρίες των θυμάτων αυτού του παγκόσμιου ιατρικού πειράματος. Επίσης, δηλώνουμε και επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν ασφαλείς, αποτελεσματικές και προσιτές θεραπείες για τον Covid-19 και θα πρέπει να διατίθενται σε όλους όσους τις χρειάζονται.

Ε. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ, ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πειραματικές ενέσεις Covid-19. Η αναδυόμενη έρευνα αποδεικνύει ότι οι ενέσεις δεν είναι ούτε ασφαλείς ούτε αποτελεσματικές και, στην πραγματικότητα, είναι τοξικές. Ενώ ορισμένα από τα γνωστά συστατικά των ενέσεων προκαλούν βιολογική βλάβη, είναι ακόμη πιο ανησυχητικό ότι τα άγνωστα συστατικά μπορεί να αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία.

ΣΤ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία είναι δεοντολογικά και νόμιμα υποχρεωμένο να εκδώσει αυτή τη Διακήρυξη, απαιτώντας από τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να σταματήσουν και να σταματήσουν την άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατασκευή, διανομή, χορήγηση ή προώθηση πειραματικών ενέσεων Covid-19.

Το Συμβούλιο δηλώνει ότι κάθε ζωντανός άνδρας και γυναίκα έχει ηθικό και νομικό καθήκον να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει αυτό το πρωτοφανές ιατρικό πείραμα, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί περιττές και ανυπολόγιστες βλάβες.

Ζ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το δικαίωμα της σωματικής ακεραιότητας και το δικαίωμα της ενημερωμένης συναίνεσης είναι αναπαλλοτρίωτα και καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχουν καταπατηθεί από κυβερνητικές εντολές και εταιρικές επιταγές. Έτσι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο για την Υγεία δηλώνει ότι κάθε άτομο ή οργανισμός που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή, διανομή, διαχείριση ή προώθηση πειραματικών βιολογικών προϊόντων Covid-19 θα θεωρηθεί υπεύθυνος για παραβίαση των αρχών της δικαιοσύνης που βασίζονται σε αστικές, ποινικές, συνταγματικές και του φυσικού δικαίου, καθώς και των διεθνών συνθηκών.

Δείτε περισσότερα στον ιστότοπο τους

Δείτε ακόμα: Δ.Σαρηγιάννης: «Το αργότερο στις 3 Ιανουαρίου η Ελλάδα μπαίνει σε καθολικό lockdown»!

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading